English
ROMBENDAZOL PLUS


ROMBENDAZOL PLUS

suspensie orală

antihelmintic cu spectru larg

Compoziţie

Substanţe active: Albendazol 2,5 g/100 ml, Levamisol 1,5 g/100 ml;

Excipienţi (Carboximetilceluloză sodică 2%, polisorbat 80, acid benzoic, apă distilată) ad 100 ml

Acţiune farmacologică

Albendazolul este un carbamat de benzimidazol cu efecte negative asupra protozoarelor şi antihelmintice faţă de paraziţii cu localizare intestinală, pulmonară şi tisulară. Este activ faţă de trematode, cestode şi nematode în toate formele lor de evoluţie, respectiv ouă, larve, adulţi. Toxicitatea este redusă, dozele maxime tolerate fiind de 5 ori mai mari decât cele terapeutice. Este activ contra unor specii benzimidazolo-rezistente din genurile Haemonchus şi Trichostrongylus. Albendazolul acţionează asupra larvelor, ouălor şi formelor adulte ale helminţilor gastrointestinali şi pulmonari, precum şi asupra paraziţilor în migrare sau a celor închistaţi în diferite ţesuturi, probabil prin inhibarea polimerizării tubulinei. Această acţiune duce la întreruperea metabolismului helminţilor, cu epuizarea resurselor energetice, ceea ce închistează şi apoi distruge parazitul;

Levamisolul acţionează asupra nematodelor gatrointestinale şi pulmonare la bovine şi ovine prin blocarea activităţii succinat-dehidrogenazei, determinând paralizia şi descompunerea nematodelor şi eliminarea lor prin fecale şi, respectiv prin tuse. Are şi un efect imunostimulator nespecific.

Levamisolul este activ contra unor specii benzimidazolo – rezistente din fam. Trichostrongylidae, iar asocierea celor două substanţe măreşte spectrul de activitate al produsului ROMBENDAZOL PLUS;

Specii ţintă

Bovine, ovine.

Indicaţii

ROMBENDAZOL PLUS se recomandă pentru combaterea următoarelor parazitoze:

• Trematodoze produse de genurile Fasciolla (numai formele adulte şi ouăle acestora), Dicrocelium, Paramphistomum.

• Nematodoze gastrointestinale produse de genurile Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia, Bunostomum, Oesophagostomum, Capillaria, Trichocephalus, precum şi faţă de Ascaris ovis şi Neoascaris vitulorum;

• Nematodoze pulmonare produse de genurile Dictyocaulus, Protostrongylus, Müllerius, Cystocaulus, Neostrongylus;

• Cestodoze produse de genurile Moniesia, Thysaniesia, Avitelina, localizate ca adulte în intestin;

• Cisticercoze musculare, viscerale şi ale seroaselor, produse de Echinococcus granulosus, Taenia saginata, Taenia hidatigena;

Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anuale: inainte de ieşirea la păşunat, în perioada de păşunat (în iulie şi septembrie) şi după intrarea la stabulaţie.

Contraindicaţii

Produsul nu se administrează la animalele al căror lapte este destinat consumului uman.

A nu se administra la bovine în perioada de montă şi în primele 45 de zile de gestaţie.

A nu se administra la ovine în perioada de montă şi în primele 30 de zile de gestaţie.

Reacţii adverse

În cazul administrării unei doze mai mari, pot să apară stări de agitaţie, defecări şi micţiuni frecvente, semne care dispar după aproximativ 30 minute.

La viţei şi miei, în cazul infestaţiilor masive mai ales cu Ascaris ovis şi Neoascaris vitulorum, prin moartea paraziţilor se eliberează toxine care pot produce fenomene nervoase caracterizate prin ataxie, astazie, adinamie etc. Aceste fenomene sunt tranzitorii şi nu sunt cauzate de produs. Dacă observaţi alte efecte secundare, vă rugăm adresaţi-vă medicului veterinar.

Mod de administrare

Tratamentul se face pe cale orală, cu o seringă sau pistol autodozator.

Doza este de 3-5 ml suspensie/10 kg greutate corporală.

Se recomandă ca tratamentul să se repete la 24 şi 48 de ore.

Atenţionări

Produsul se va administra per os (pe cale bucală) la nivelul comisurii. A se agita înainte de utilizare.

Se va estima corect greutatea animalelor, pentru a se evita supradozările şi subdozările.

Pentru evitarea bronhopneumoniilor ab ingestis în timpul administrării produsului limba animalului nu se imobilizează ci se lasă liberă.

In prima jumatate a perioadei de gestaţie la oi se poate utiliza doza de 2 ml/10 kg greutate corporală.

A se evita folosirea concomitentă cu produse care conţin organofosforice sau dietilcarbamazincitraţi, aceste produse nu se vor administra cu 14 zile înainte sau după tratamentul cu ROMBENDAZOL PLUS.

Se eliberează numai cu prescripţie medicală veterinară.

Timp de aşteptare

Carne şi organe: 28 zile de la ultimul tratament.

Mod de prezentare

Flacoane de polietilenă cu 100, 250, 500 ml şi canistră din polietilenă cu 1000 ml.

Nr. Autorizaţie de Comercializare: AC-110187/10.08.2011

Valabilitate Autorizaţie de Comercializare: Nelimitat
Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.